Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 29/09/2023 - 10:57

TB: v/v rút bớt học phần/môn học đợt 2 Học kỳ I năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập
Số: 129/TB-QLĐT ngày 28 tháng 09 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 623/TB-HVTC ngày 05/06/2023 về việc tổ chức đăng ký tín chỉ Học kỳ I năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 1052/TB-HVTC ngày 31/08/2023 của Giám đốc Học viện về việc nhắc nhở, cảnh báo kết quả học tập và xét thôi học học kỳ II năm học 2022 – 2023,

Ban Quản lý đào tạo thông báo tổng số sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập là 13 sinh viên, trong đó CQ58: 9 sinh viên; CQ60: 4 sinh viên. Những sinh viên CQ58 có tên trong danh sách nêu trên, đã đăng ký học phần/môn học Học kỳ I năm học 2023 - 2024 vượt quá tối đa 14 tín chỉ theo quy định (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên in phiếu kết quả đăng ký học phần/môn học Học kỳ I năm học 2023 – 2024, liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn và xác nhận học phần/môn học đề nghị rút bớt học phần, sau đó gửi nộp file ảnh chụp của phiếu đăng ký học phần/môn học (có ghi rõ học phần/môn học sinh viên đề nghị rút bớt) về Ban QLĐT qua email: nbsonhvtc@gmail.com từ ngày 29/09 - 02/10/2023 để thực hiện việc rút bớt học phần/môn học đã đăng ký học (giai đoạn 12/10 - 01/12/2023).

- Những sinh viên có nguyện vọng xin không rút bớt các học phần/môn học giai đoạn học trên phải viết đơn cam đoan theo mẫu, sau đó gửi nộp file ảnh chụp của đơn cam đoan về Ban QLĐT qua email: nbsonhvtc@gmail.com trong thời gian nêu trên.

(Download mẫu cam đoan trên website: www.aof.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

- Đối với những sinh viên không thực hiện rút bớt học phần/môn học, Ban QLĐT sẽ trực tiếp rút bớt học phần của sinh viên và sinh viên phải chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký học của mình.

 - Ban QLĐT sẽ cung cấp lại danh sách lớp tín chỉ cho các Bộ môn liên quan sau khi sinh viên trên đã thực hiện rút bớt học phần.

Các Khoa QLSV liên quan thông báo kịp thời cho Cố vấn học tập và các sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 8793
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà