Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 26/07/2022 - 11:0

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022 - 2023

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn I (ngày vào học 01/08/2022) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II (ngày vào học 10/10/2022) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn III (ngày vào học 28/11/2022) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chất lượng cao khóa 58 học phần GDTC ca học buổi chiều [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chất lượng cao khóa 58 học phần GDTC ca học buổi sáng [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chất lượng cao khóa 59 học phần GDTC giai đoạn I [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chất lượng cao khóa 59 học phần GDTC giai đoạn II [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chuẩn khóa 59 học phần GDTC [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chuẩn khóa 59 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp học phần GDTC ca học buổi chiều [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chuẩn khóa 59 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp học phần GDTC ca học buổi sáng [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy học cùng lúc hai chương trình [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Liên thông đại học [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

Hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 học kỳ I năm học 2022 - 2023 [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 150762
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà